Oferta

PEŁNY ZAKRES USŁUG OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

 

 • rozliczenia roczne – PIT (krajowe, zagraniczne)
 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • analiza finansowo-księgowa
 • opracowanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego
 • prowadzenie spraw kadrowych, płacowych oraz ZUS
 • sporządzanie wniosków VZM-1
 • pomoc przy rejestracji działalności
 • sporządzanie deklaracji o ilości zużytego paliwa